Andrzej Siemaszko

Ekspert europejski w zakresie badań naukowych, rozwoju technologii i innowacji. Założyciel i wieloletni dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE. Uczestniczył jako ekspert w wielu gremiach, takich jak Komitety Programowe do Programów Ramowych UE, pełnił funkcje doradcze w Ministerstwie Nauki, Parlamencie Europejskim i Urzędzie Marszałkowskim Woj. Łódzkiego.