Katarzyna Izydorczyk

Prof. Katarzyna Izydorczyk

Zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Europejskim Regionalnym Centrum Ekohydrologii PAN; ekspert w zakresie zastosowania systemowych rozwiązań ekohydrologicznych w rekultywacji zbiorników wodnych oraz w zlewniowym zarządzaniu zasobami wodnymi, jak również w zakresie opracowania i wdrażania biotechnologii ekohydrologicznych dla ograniczania zanieczyszczeń obszarowych.