Tomasz Piotr Olejnik

Pracownik w Zakładzie Cukrownictwa na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ, gdzie pełni funkcję prodziekana ds. rozwoju i promocji. Tematyka badawcza obejmuje zagadnienia z obszaru ochrony środowiska, jak również bezpieczeństwa produktów żywnościowych.