Joanna Szlinder-Richert

Joanna Szindler Richertxxx

W 1997 roku ukończyła studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej, na kierunku Biotechnologia, a w 2002 r. na tej samej uczelni obroniła pracę doktorską. Obecnie jest zatrudniona w Morskim Instytucie Rybackim – Państwowym Instytucie Badawczym i pełni funkcję kierownika Zakładu Chemii Żywności i Środowiska. Prowadzi badania dotyczące obiegu i kumulacji zanieczyszczeń chemicznych w środowisku morskim oraz oceny bezpieczeństwa i walorów zdrowotnych żywności pochodzenia morskiego. Stopień doktora habilitowanego uzyskała w 2013 roku.