Danuta Ciechańska

Danuta Ciechańska

Wiceprzewodnicząca Polskiej Platformy Technologicznej Biogospodarki, główny specjalista w Zakładzie Biotechnologii Przemysłowej ITEE-PIB, wieloletni pracownik naukowy i zarządzający IBWCh, specjalista w zakresie biopolimerów, biomateriałów, biotechnologii przemysłowej i biogospodarki cyrkularnej, przewodnicząca Grupy Eksperckiej  KIS 3 w obszarze biogospodarki, organizator  naukowo-biznesowych inicjatyw networkingowych, członek założyciel Stowarzyszenia EPNOE, członek międzynarodowych konsorcjów naukowo-przemysłowych w Programach UE.