Aneta Kaźmierska-Patrzyczna

Aneta Kazmierska-Patrzyczna

Ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji UŁ. Uzyskała stopień naukowy doktora nauk prawnych na podstawie rozprawy doktorskiej nt.: System zarządzania wodami,
a osiąganie celów ochrony środowiska w świetle dostosowywania prawa polskiego do prawa Unii Europejskiej.
Od 2003r. zatrudniona w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji UŁ. Jej zainteresowania badawcze obejmują problematykę z zakresu prawa ochrony środowiska i prawa administracyjnego.