[:pl]Deklaracja Łódzka ‘16[:en]Lodz Declaration ‘16[:]

[:pl]

Łódzka Deklaracja Bioregionów
(plik do pobrania)

LogaUEEFRR

[:en]

Lodz Declaration of Bioregions
(download file)

LogaUEEFRR_EN

[:]