Christian Patermann

patermann_009 minimiertxxx

Międzynarodowy ekspert i konsultant w dziedzinie biogospodarki. Na przestrzeni lat pełnił liczne, wysokie funkcje w świecie polityki, nauki i technologii. Był dyrektorem ds. biotechnologii, rolnictwa i badań nad żywnością  oraz dyrektorem ds. środowiska i zrównoważonego rozwoju w Dyrekcji Generalnej ds. Badań Naukowych Komisji Europejskiej, a także zastępcą dyrektora generalnego w niemieckim Federalnym Ministerstwie Nauki i Edukacji. Wcześniej pracował w Europejskiej Agencji Kosmicznej oraz w Europejskim Laboratorium Biologii Molekularnej.