Prelegenci

Edyta Urbaniak-Konik
Edyta Urbaniak-Konik

Dyrektor Komunikacji i Marketingu SUEZ Polska Magister prawa, ukończone studia podyplomowe z gospodarowania odpadami (SGGW). Posiada 25 lat doświadczenia w branży odpadowej. Od wielu lat związana z grupą SUEZ (dawniej:...

24 08 2018 / Posted by mrokita
Kamila Strzelczak
KAMILA STRZELCZAK

Dyrektor ds. Kontroli i Wsparcia Operacyjnego SAFEGE S.A.S. Oddział w Polsce SUEZ Consulting Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie zarządzania projektami finansowanymi ze środków UE na Uniwersytecie Warszawskim - Wydział Prawa...

24 08 2018 / Posted by mrokita
Kazimierz Krupa
Kazimierz Krupa

Ekonomista, aktywny uczestnik, komentator i analityk polskiego rynku kapitałowego od okresu schyłkowego komunizmu, przez transformację, aż po chwilę obecną. W latach 90. pełnił rolę radcy ministra w Ministerstwie Skarbu Państwa,...

24 08 2018 / Posted by mrokita
Prof. Żądzińska
Elżbieta Żądzińska

Prof. Elżbieta Żądzińska urodziła się w 1967 r. w Sieradzu. Jest absolwentką Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego. Dyplom magistra biologii otrzymała w 1990 roku. W 1999 roku...

21 08 2018 / Posted by mrokita
Katarzyna Śliżewska
KATARZYNA ŚLIŻEWSKA

KATARZYNA ŚLIŻEWSKA pracuje na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności, Politechniki Łódzkiej. Jej najważniejsze osiągnięcia naukowe obejmują opracowanie preparatów probiotycznych przeznaczonych do stosowania jako suplementy diety dla ludzi oraz jako...

20 08 2018 / Posted by mrokita
Maciej Kautz
Maciej Kautz

Dziennikarz, producent, konferansjer z rekomendacją „Press”. Dziennikarz TV i radia, producent, konferansjer z rekomendacją „Press”. Pomysłodawca i autor wielu talk-shows, w tym anglojęzycznego „International Poznan” w Polskim Radiu. Przeprowadził wywiady...

14 08 2018 / Posted by mrokita
Prof. Joanna Mankiewicz Boczek
Joanna Mankiewicz-Boczek

Ekspert w zakresie biologii molekularnej i ekotoksykologii. Ekspert ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania wiedzy dla wdrażania założeń ekohydrologii, w tym diagnozowania stanu ekosystemów, wczesnego ostrzegania przed zagrożeniem, opracowania strategii rekultywacji z...

09 08 2018 / Posted by mrokita
Kamil Wyszkowski
Kamil Wyszkowski

Representative, President of the Board, Global Compact Network Poland (GCNP). W ONZ pracuje od 2002 roku. W latach 2009–2014 dyrektor biura United Nations Development Programme (UNDP) w Polsce, od 2004...

09 08 2018 / Posted by mrokita
Prof. Maciej Zalewski
Maciej Zalewski

Twórca koncepcji ekohydrologii, dyrektor Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk. Kierownik Katedry Ekologii Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego oraz od ponad kilkunastu lat stały współpracownik UNESCO. Międzynarodowy, ceniony ekspert w dziedzinie...

09 08 2018 / Posted by mrokita
Rafał Łukasik
Rafał Łukasik

Starszy specjalista ds. badań i kierownik Komórki Rozwoju i Badań nad Biopaliwami i Bioproduktami w Dziale Bioenergii Państwowego Laboratorium ds. Energii i Geologii (LNEG) w Portugalii. Uzyskał stopień doktora w...

09 08 2018 / Posted by mrokita
Piergiuseppe Morone
Piergiuseppe Morone

Profesor zwyczajny polityki gospodarczej na uniwersytecie Unitelma Sapienza. Zakres jego zainteresowań obejmuje w szczególności eko-innowacyjność oraz transformacje ukierunkowane na przejście do gospodarki zrównoważonej środowiskowo i społecznie (sustainability transitions), skutkiem czego...

09 08 2018 / Posted by mrokita