Prelegenci

[:pl]SŁAWOMIR NEUGEBAUER[:en]SLAWOMIR NEUGEBAUER[:]

[:pl]Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego; ekspert UMWŚ w projekcie RDI2CluB (Działania wspierające Badania, Rozwój i Innowacje na terenach wiejskich w kierunku tworzenia klastrów...

20 09 2018 / Posted by mrokita
[:pl]EWA KAPEL-ŚNIOWSKA[:en]EWA KAPEL-SNIOWSKA[:]

[:pl]Zastępca Dyrektora Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego;  koordynuje działania UMWŚ w projekcie RDI2CluB (Działania wspierające Badania, Rozwój i Innowacje na terenach wiejskich w...

20 09 2018 / Posted by mrokita
jakub mielczarek
JAKUB MIELCZAREK

[:pl]Miłośnik Łodzi i Łódzkiego, najmłodszy sekretarz województwa, maratończyk, doktorant na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Pracę w Urzędzie Marszałkowskim rozpoczął w departamencie funduszowym, wspinając się po kolejnych szczeblach kariery. Jego największą...

20 09 2018 / Posted by mrokita
Bartłomiej Filipek
[:pl]Bartłomiej Filipek[:en]Bartlomiej Filipek[:]

[:pl]Trener wolności emocjonalnej, wydawca portalu StrefaRozwoju.pl, szczęśliwy ojciec i mąż. Od ponad 15 lat zarządza procesami i projektami biznesowymi, a od kilku, także firmami w fazie start up. Zawodowo pomaga...

12 09 2018 / Posted by mrokita
Margarita Aguilera

[:pl]Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu w Granadzie (Katedra Mikrobiologii), gdzie uczestniczy w pracach grupy badawczej BIO-190. Pracuje także w Instytucie Żywienia i Technologii Żywności (INYTA) oraz w Instytucie Zdrowia Biologicznego (IBS). Ukończyła...

12 09 2018 / Posted by mrokita
[:pl]Otto Schmidt [:en]Otto Schmid[:]

[:pl]Otto Schmidt jest szwajcarskim specjalistą w zakresie agroekonomii. Od 1990 roku pracuje naukowo w instytucie badawczym FiBL, prowadząc badania w dziedzinie ekonomiki rolnictwa, marketingu rolnego oraz polityki w zakresie żywności...

11 09 2018 / Posted by mrokita
Solarska
[:pl]Elżbieta Solarska[:en]Elzbieta Solarska[:]

[:pl]Kierownik Pracowni Żywności Ekologicznej w Katedrze Biotechnologii, Mikrobiologii i Żywienia Człowieka Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Jest autorką i współautorką ok. 120 publikacji i monografii, zrealizowała  ok. 30 projektów badawczych. Za...

11 09 2018 / Posted by mrokita
Małgorzata Stolarska
[:pl]Małgorzata Stolarska[:en]Malgorzata Stolarska[:]

[:pl]Koordynator merytoryczny projektu dla Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) nt. suszy w Polsce pt.: „Service 4 Drought Monitoring applying Satellite Data”. Główny  autor opracowań metodycznych dla Polski w dziedzinie gospodarki wodnej,...

10 09 2018 / Posted by mrokita
[:pl]Andrzej Siemaszko[:]

[:pl]Ekspert europejski w zakresie badań naukowych, rozwoju technologii i innowacji. Założyciel i wieloletni dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE. Uczestniczył jako ekspert w wielu gremiach, takich jak Komitety Programowe...

05 09 2018 / Posted by mrokita
Wojciech Hanke
Wojciech Hanke

[:pl]Kierownik Zakładu Epidemiologii Środowiskowej oraz Zastępca Dyrektora ds. Naukowych. Jego zainteresowania naukowe dot. negatywnego wpływu środowiska. Konsultant Krajowy Ministra Zdrowia w dziedzinie Zdrowia Środowiskowego angażuję się upowszechnienie wiedzy z zakresu...

05 09 2018 / Posted by mrokita
Wiktor Warchałowski
Wiktor Warchałowski

[:pl]CEO & współzałożyciel Airly. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, inżynier z pasją do biznesu i przedsiębiorczości. Członek Mensa International, z zamiłowania maratończyk.[:en]CEO & co-founder of Airly, Wiktor Warchałowski is a...

05 09 2018 / Posted by mrokita
Stanisław Bielecki

[:pl]Dyrektor Instytutu Biochemii Technicznej na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej. Uznany ekspert w zakresie biotechnologii molekularnej i przemysłowej, twórca technologii otrzymywania nanocelulozy bakteryjnej na skalę przemysłową. Członek...

04 09 2018 / Posted by mrokita
dav
Radosław Wojtczak

[:pl]Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, obecnie pracownik Politechniki Łódzkiej – Pełnomocnik Rektora ds. Projektów Naukowo Badawczych. Autor i kierownik projektu „Łódzkie – Tygiel firm logistycznych. Wieloaspektowe badania przedsiębiorstw logistycznych aglomeracji łódzkiej",  zajmujący...

04 09 2018 / Posted by mrokita
Artur Bartkowiak
Artur Bartkowiak

[:pl]Dyrektor Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych ZUT,  wieloletnie doświadczenie w zakresie badań dot. polimerowych materiałów opakowaniowych oraz wykorzystania metod mikrokapsułkowania w zastosowaniach przemysłowych dla sektora spożywczego, chemicznego, farmaceutycznego, biotechnologicznego...

04 09 2018 / Posted by mrokita
Piotr Paneth

[:pl]Profesor Politechniki Łódzkiej, był prodziekanem oraz dziekanem Wydziału Chemii, a także pełnił funkcję prorektora uczelni. Wykłada gościnnie na uczelniach w USA, Szwecji, Japonii i Francji. Laureat nagród Ministra Szkolnictwa Wyższego...

04 09 2018 / Posted by mrokita
Marta Kutyna-Bakalarska
Marta Kutyna

[:pl]Dyrektor Działu Zarządzania Innowacjami w Grupie MASPEX Wadowice, Członek Rady Nadzorczej CLC North-East Sp. z o.o., bierze udział w obszarze budowania ekosystemu innowacji, także w oparciu o współpracę ze start-upami...

04 09 2018 / Posted by mrokita
fot: Grzegorz Krzyzewski
Magdalena Kozłowska

[:pl]Prezes i założycielka firmy NapiFeryn BioTech. Ukończyła Politechnikę Łódzką oraz Professional Doctorate in Engineering na Uniwersytecie Technicznym w Delft, Holandia), pracownik zespołów badawczo-rozwojowych specjalizujący się w tworzeniu i optymalizacji procesów...

04 09 2018 / Posted by mrokita
Krzysztof Wójcik
Krzysztof Wójcik

[:pl]Absolwent kierunku "ochrona środowiska" na Uniwersytecie Łódzkim. W WIOŚ w Łodzi pracuje od 2003 roku, od grudnia 2006 roku na stanowisku dyrektora Inspektoratu. W latach 2008 - 2009 oddelegowany do...

04 09 2018 / Posted by mrokita
Karina Michalska
Karina Michalska

[:pl]Dr Karina Michalska jest kierownikiem Laboratorium Bioprocesowego Centrum Transferu Technologii w Obszarze Odnawialnych Źródeł Energii. Specjalizuje się w badaniach stosowanych w zakresie inżynierii środowiskowej. Aktualnie uczestniczy w licznych projektach badawczych...

04 09 2018 / Posted by mrokita
Jarosław Chudzicki
Jarosław Chudzicki

[:pl]  Adiunkt na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, prodziekan ds. studiów, inżynier specjalista w zakresie zewnętrznych i wewnętrznych instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych. Od 2015 r. członek...

04 09 2018 / Posted by mrokita
Jakub Klimkiewicz
Jakub Klimkiewicz

[:pl]Wiceprezes Zarządu Zespołu Doradców Gospodarczych TOR sp. z o.o. Współtwórca wydawnictw i konferencji TOR, odpowiedzialny za anglojęzyczny magazyn Railway Market – Central and Eastern European Review oraz serwis CEE Rail...

04 09 2018 / Posted by mrokita
George Sakalaris
George Sakellaris

[:pl]Konsultant ds. programu w zakresie biogospodarki na Uniwersytecie Południowoczeskim.  Wcześniej pełnił funkcję dyrektora ds. naukowych w Narodowej Fundacji Badawczej w Atenach, w Instytucie Medycyny Eksperymentalnej Czeskiej Akademii Nauk oraz prowadził...

04 09 2018 / Posted by mrokita
Farah Huzair
Farah Huzair

[:pl]Dyrektor ds. studiów magisterskich w zakresie zarządzania biogospodarką, innowacjami i nadzorem. Jej interdyscyplinarne prace badawcze dotyczą innowacyjności oraz regulacji w obszarze przemysłu opartego na naukach przyrodniczych.  Ukończyła studia pierwszego stopnia...

04 09 2018 / Posted by mrokita
Marcin Kardas
[:pl]Marcin Kardas[:en]Marcin Kardas[:]

[:pl]Menedżer programu Regional Innovation Scheme  (RIS) odpowiedzialny za koordynację w państwach Europy środkowo-wschodniej i południowej projektów w ramach Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii Wspólnoty Wiedzy i Innowacji EIT Food, wieloletni...

04 09 2018 / Posted by mrokita
Maciej Kozakiewicz
Maciej Kozakiewicz

[:pl]Pomysłodawca i lider projektu polskawitalna.pl, prezes stowarzyszenia Slow Jogging Polska. W 2018 r. Polska Witalna została uznana jako jeden z trzydziestu Startupów Pozytywnego Wpływu i przyjęta do Koźmiński Business Hub. Założyciel...

04 09 2018 / Posted by mrokita
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Krzysztof Stec

[:pl]Jeden z pionierów upowszechniania jogi z doświadczeniem międzynarodowym, absolwent Banaras Hindu University w Varanasi w Indiach, autor doktoratu z zagadnień dotyczących jogi na warszawskiej AWF. Wykładowca w Instytucie Wychowania Fizycznego,...

04 09 2018 / Posted by mrokita
Krzysztof Biernat
Krzysztof Biernat

[:pl]Szef Pionu Paliw i Biogospodarki w PIMOT, pełniący funkcję Koordynatora Polskiej Platformy Technologicznej Biopaliw i Biokomponentów, członek  Amerykańskiej Rady Energii Odnawialnej, nauczyciel akademicki w Instytucie Ekologii i Bioetyki Uniwersytetu S....

04 09 2018 / Posted by mrokita
Prof. Katarzyna Izydorczyk
Katarzyna Izydorczyk

[:pl]Zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Europejskim Regionalnym Centrum Ekohydrologii PAN; ekspert w zakresie zastosowania systemowych rozwiązań ekohydrologicznych w rekultywacji zbiorników wodnych oraz w zlewniowym zarządzaniu zasobami wodnymi, jak również...

04 09 2018 / Posted by mrokita
[:pl]Tomasz Piotr Olejnik[:en]Tomasz Piotr Olejnik[:]

[:pl]Pracownik w Zakładzie Cukrownictwa na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ, gdzie pełni funkcję prodziekana ds. rozwoju i promocji. Tematyka badawcza obejmuje zagadnienia z obszaru ochrony środowiska, jak również...

04 09 2018 / Posted by mrokita
Danuta Ciechańska
[:pl]Danuta Ciechańska[:en]Danuta Ciechańska[:]

[:pl]Wiceprzewodnicząca Polskiej Platformy Technologicznej Biogospodarki, główny specjalista w Zakładzie Biotechnologii Przemysłowej ITEE-PIB, wieloletni pracownik naukowy i zarządzający IBWCh, specjalista w zakresie biopolimerów, biomateriałów, biotechnologii przemysłowej i biogospodarki cyrkularnej, przewodnicząca Grupy...

04 09 2018 / Posted by mrokita
Dariusz Szwed
Dariusz Szwed

[:pl]Doradca prezydenta Słupska, Roberta Biedronia, ds. zagranicznych. Działacz społeczny, ekonomista, jeden z założycieli partii Zielonych. W latach 2004–2011 jeden z dwojga przewodniczących partii. Pełnił funkcję doradcy grupy Zielonych i Wolnego...

04 09 2018 / Posted by mrokita
Ahmed Fahmi
Ahmed Fahmi

[:pl]Ahmed Fahmi jest specjalistą ds. programów w dziedzinie nauk przyrodniczych i chemicznych w  UNESCO. Pracował w Azji, zajmując się zarządzaniem i koordynacją realizacji programu dotyczącego polityki w dziedzinie nauk podstawowych,...

04 09 2018 / Posted by mrokita
Aneta Kazmierska-Patrzyczna
Aneta Kaźmierska-Patrzyczna

[:pl]Ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji UŁ. Uzyskała stopień naukowy doktora nauk prawnych na podstawie rozprawy doktorskiej nt.: System zarządzania wodami, a osiąganie celów ochrony środowiska w świetle dostosowywania...

04 09 2018 / Posted by mrokita
Aleksandra Klonowska- Szałek
Aleksandra Klonowska Szałek

[:pl]Pomysłodawczyni i współzałożycielka portalu rezerwacyjnego Slowhop.com z najbardziej klimatycznymi noclegami w Polsce. Wcześniej związana z niemieckim portalem DaWanda i międzynarodową agencją Public Relations Fleishman-Hillard. Miłośniczka cyfrowego nomadyzmu i pracy poza...

04 09 2018 / Posted by mrokita
Adam Strzelecki
Adam Strzelecki

[:pl]Socjolog, absolwent Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych i Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, doktorant na Wydziale Zarządzania UW, kierownik projektów w centrum kolokacji EIT Food w Warszawie, odpowiedzialny za wdrażanie przedsięwzięć z...

04 09 2018 / Posted by mrokita
Adam Puchejda
Adam Puchejda

[:pl]Dziennikarz, badacz społeczny, tłumacz i redaktor, pracownik Uniwersytetu Warszawskiego, koordynator EIT Food Government Executive Academy. Studiował literaturę, filozofię, historię i socjologię na Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Warszawskim i w École des...

04 09 2018 / Posted by mrokita
tomasz szepiroxxxx
Tomasz Szapiro

[:pl]Członek Prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz przewodniczący Komisji ds. Kształcenia.  Członek prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), przewodniczący Komisji ds. Akredytacji i Rankingów KRASP.  Ekonomista. Profesor...

30 08 2018 / Posted by mrokita
tomasz kapelaxxx
Tomasz Kapela

[:pl]Wykwalifikowany inżynier w dziedzinie biotechnologii molekularnej i przemysłowej, absolwent Politechniki Łódzkiej, uczestnik wielu szkoleń i projektów na uniwersytetach i w instytutach badawczych na całym świecie. W 2007 r. założył firmę...

30 08 2018 / Posted by mrokita
Robert Fintak

[:pl]Absolwent studiów MBA Akademii Koźmińskiego, podyplomowych studiów z zakresu Dyplomacji, ZZL, Zarządzania i Marketingu oraz Pedagogiki na Uniwersytecie Łódzkim. Jest członkiem Rady Łódzkiej Izby Przemysłowo Handlowej, prezesem Fundacji Strefa Ojca....

30 08 2018 / Posted by mrokita
[:pl]Przemysław Nowakowski[:en]Przemyslaw Nowakowski[:]

[:pl]Broker innowacji, specjalista systemów ochrony zdrowia. Współtwórca koncepcji habitatów dla startupów jako platformy rozwoju poprzez eksperyment. Prywatnie zaangażowany w tworzenie oddolnych inicjatyw społecznych związanych z cyrkularną ekonomią. Laureat konkursów Europejskiego...

30 08 2018 / Posted by mrokita
Patricia Osseweijerxxx
Patricia Osseweijer

[:pl]Kieruje Sekcją ds. Biotechnologii i Społeczeństwa Uniwersytetu Technicznego w Delft. Interesują ją związki między innowacjami technologicznymi w biotechnologii i wyzwaniami społecznymi zrównoważonej biogospodarki. Jej prace koncentrują się wokół zagadnień integralnej...

30 08 2018 / Posted by mrokita
[:pl]Marcin Mitał[:en]Marcin Mital[:]

[:pl]Doktorant Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, specjalista ds. wdrażania projektów, wykładowca akademicki w zakresie pierwszej pomocy i zdrowia publicznego. Działacz społeczny: były wiceprzewodniczący samorządu doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Współtwórca X...

30 08 2018 / Posted by mrokita
Maciej Otrębskixxx
[:pl]Maciej Otrębski[:en]Maciej Otrebski[:]

[:pl]Strategic Partnerships Manager w kampanii „RoślinnieJemy”, gdzie zajmuje się współpracą z przedsiębiorcami oraz doradztwem strategicznym w zakresie umiejętnego wykorzystania rosnącej popularności produktów roślinnych w branży spożywczej. Organizator TEDxKraków, współpracuje także...

30 08 2018 / Posted by mrokita
keshav
Keshav Rajpal

[:pl]Absolwent University of Wisconsin i Northwestern University, posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe w sektorach związanych z przemysłem i nowymi technologiami, w obszarach operacyjnym, rozwoju i zarządzania. W 2014 dołączył do...

30 08 2018 / Posted by mrokita
Joanna Szindler Richertxxx
[:pl]Joanna Szlinder-Richert [:en]Joanna Szlinder-Richert [:]

[:pl]W 1997 roku ukończyła studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej, na kierunku Biotechnologia, a w 2002 r. na tej samej uczelni obroniła pracę doktorską. Obecnie jest zatrudniona w Morskim Instytucie...

30 08 2018 / Posted by mrokita
[:pl]Jakub Falaciński[:en]Jakub Falacinski[:]

[:pl]Współzałożyciel Fundacji Exorion, psycholog społeczny i wynalazca, absolwent Uniwersytetu SWPS; gdzie w latach 2011–2015 kierował Kołem Naukowym Psychologii Lotniczej i Kosmicznej – w ten sposób realizował swoje marzenie o podboju...

30 08 2018 / Posted by mrokita
[:pl]Ewa Kochańska[:en]Ewa Kochanska[:]

[:pl]Ekspert w zakresie transferu technologii i współpracy nauki i gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony środowiska i energetyki. Kierowała ponad 100 krajowymi i międzynarodowymi projektami badawczymi i doradczymi. Pełni funkcję Prezesa...

30 08 2018 / Posted by mrokita
patermann_009 minimiertxxx
Christian Patermann

[:pl]Międzynarodowy ekspert i konsultant w dziedzinie biogospodarki. Na przestrzeni lat pełnił liczne, wysokie funkcje w świecie polityki, nauki i technologii. Był dyrektorem ds. biotechnologii, rolnictwa i badań nad żywnością  oraz...

30 08 2018 / Posted by mrokita
Josef Glosslxxxx
Josef Glössl

[:pl]Uniwersytet Zasobów Naturalnych i Nauk Przyrodniczych, Wiedeń, Austria.Profesor zwyczajny genetyki stosowanej i biologii komórkowej na Uniwersytecie Zasobów Naturalnych i Nauk Przyrodniczych w Wiedniu (BOKU), a w latach 2010-2018 był prorektorem...

30 08 2018 / Posted by mrokita
Arkadiusz Wódkowski
ARKADIUSZ WÓDKOWSKI

[:pl]ABM, członek zarządu Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. W  badaniach rynku od 1990 roku. Prowadzi szkolenia w zakresie badań marketingowych w The Chartered Institute of Marketing przy Questus; jest autorem skryptu "Marketing...

24 08 2018 / Posted by mrokita