Portrait of successful Business people

Własność intelektualna w biogospodarce (SESJA IX)

Wartość własności intelektualnej w gospodarce opartej na wiedzy ma kluczowe znaczenie. Z tego powodu niezbędna jest znajomość rozwiązań i strategii służących skutecznej ochronie dóbr niematerialnych. Referaty przedstawione w panelu będą miały na celu podjęcie ogólnych zagadnień związanych z zarządzaniem prawami własności intelektualnej w dziedzinie biogospodarki.

Bicycle riding

Biodegradowalne elementy, gospodarka odpadami (SESJA VIII)

Przedstawiamy Państwu tematy, które będą omawiane w Sesji VII i VIII, podczas naszego VII Międzynarodowego Kongresu Biogospodarki…

Brunette business woman working as a freelancer from a cafe in s

Bioinnowacje dla MŚP (SESJA VII)

Przedstawiamy Państwu tematy, które będą omawiane w Sesji VII i VIII, podczas naszego VII Międzynarodowego Kongresu Biogospodarki…

Bicycle riding

Fundusz, który finansuje i inspiruje edukację ekologiczną (SESJA VI)

Przedstawiamy Państwu tematy, które będą omawiane w Sesji V i VI, podczas naszego VII Międzynarodowego Kongresu Biogospodarki…

Beautiful smiling girl sitting on the grass of home garden on su

Medycyna przeciwstarzeniowa – jak utrzymać witalność przez całe życie (SESJA V)

Przedstawiamy Państwu tematy, które będą omawiane w Sesji V i VI, podczas naszego VII Międzynarodowego Kongresu Biogospodarki…

Bicycle riding

Zielone zamówienia publiczne (SESJA IV)

Przedstawiamy Państwu tematy, które będą omawiane w Sesji III i IV, podczas naszego VII Międzynarodowego Kongresu Biogospodarki…

Rapeseed fields in the Moravia Region

Rolnictwo zrównoważone – bioróżnorodność obszarów wiejskich (SESJA III)

Przedstawiamy Państwu tematy, które będą omawiane w Sesji III i IV, podczas naszego VII Międzynarodowego Kongresu Biogospodarki…

Bicycle riding

Zmiany klimatu – sytuacja w regionie łódzkim (SESJA II)

Przedstawiamy Państwu tematy, które będą omawiane w Sesji I i II, podczas naszego VII Międzynarodowego Kongresu Biogospodarki…

Ułatwienia dostępu