Biogospodarka cyrkularna i jej znaczenie dla współczesnego świata

Biogospodarka cyrkularna to system, którego celem jest utworzenie gospodarki o zamkniętym  obiegu, a więc takiej, w której surowce się nie marnują, produkty wykorzystuje się wielokrotnie, a ilość odpadów zredukowana jest do minimum. Koncepcja ta koncentruje się na formie produkcji, w której wykorzystywane są surowce wtórne. Istotną częścią tej teorii jest więc administrowanie odpadami i zaplanowanie ich ponownego wykorzystania.

 

Dlaczego koncepcja ekonomii cyrkularnej jest tak ważna?

 

Przede wszystkim proces odzysku to mniejsza szkodliwość dla środowiska i mniejsze zużycie energii. Działanie takie jest też tańsze niż stworzenie nowych produktów. Odrzucenie założeń biogospodarki cyrkularnej przynosi negatywne skutki dla środowiska naturalnego. Po pierwsze, eliminacja tej koncepcji jest potencjalną stratą – determinuje konieczność dalszego pozyskiwania zasobów naturalnych. Po drugie, przyczynia się do zwiększenia zanieczyszczenia środowiska, jakie towarzyszą produkcji nowych materiałów.

 

O biogospodarce cyrkularnej w kontekście europejskiego biznesu mówił podczas
V Międzynarodowego Kongresu Biogospodarki między innymi Prof. Jerzy Buzek.