Biogospodarka – co to takiego?

newsletter13102017

To interdyscyplinarna gałąź gospodarki związana z procesami i technologiami przetwarzania odnawialnych zasobów naturalnych, ich wykorzystania do produkcji żywności, wyrobów przemysłowych, energii i biopaliw, ze zrównoważonym gospodarowaniem surowcami naturalnymi, wykorzystywaniem odnawialnych źródeł energii, gospodarką odpadami, w tym recyklingiem.

 

W dzisiejszych czasach światowa gospodarka dąży w stronę intensyfikacji produkcji przy jednoczesnym zrównoważonym wykorzystywaniu surowców naturalnych, szerokim stosowaniu technologii sprzyjających ochronie środowiska oraz odnawialnych źródeł energii. Działania te muszą być wspierane przez rozwój biotechnologii zarówno w produkcji przemysłowej jak i gospodarce zasobami naturalnymi.

 

W 2012 roku Komisja Europejska przyjęła strategiczny dokument pt.: „Innowacje w służbie zrównoważonego wzrostu: Biogospodarka dla Europy”, w którym nakreślono strategię i plan działań Unii Europejskiej do 2020 roku w zakresie zmiany dotychczasowej gospodarki europejskiej na gospodarkę opartą na zrównoważonym rozwoju i nowych technologiach biologicznych. Jako priorytety wymieniono w tym dokumencie następujące zagadnienia:

 

  • Zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego,
  • Prowadzenie zrównoważonej gospodarki zasobami naturalnymi,
  • Zmniejszenie zależności od zasobów nieodnawialnych,
  • Łagodzenie zmian klimatycznych i przystosowywanie się do nich przez opracowanie systemów produkcyjnych o mniejszej emisji gazów cieplarnianych,
  • Tworzenie miejsc pracy i utrzymanie konkurencyjności europejskiej gospodarki.

 

Powyższe zagadnienia zostaną również poruszone podczas zbliżającego się V Międzynarodowego Kongresu Biogospodarki, który odbędzie się w dniach 20 – 21 listopada 2017 r. w Vienna House Andel’s w Łodzi.