Adam Strzelecki

Adam Strzelecki

Socjolog, absolwent Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych i Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, doktorant na Wydziale Zarządzania UW, kierownik projektów w centrum kolokacji EIT Food w Warszawie, odpowiedzialny za wdrażanie przedsięwzięć
z obszaru międzysektorowej współpracy Wspólnot Wiedzy i Innowacji EIT – Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii.