Rozstrzygnięcie konkursu na najlepsze ekosołectwo

Bicycle riding

Podczas VII Międzynarodowego Kongresu Biogospodarki odbyło się rozstrzygnięcie konkursu na najlepsze ekosołectwo. Do konkursu stanęło 14 kandydatów. Każdy z nich działa na rzecz ochrony środowiska. Jednak Jury konkursowe swoją nagrodę mogło przyznać tylko jednemu sołectwu i wybór padł na Dalików.

Natomiast nagrodę publiczności zdobyło sołectwo Stolec.