Bezpieczne gospodarowanie chemikaliami w unii europejskiej (SESJA XII)

Przedstawiamy Państwu tematy, które będą omawiane w Sesji XI i XII, podczas naszego VII Międzynarodowego Kongresu Biogospodarki…

Bicycle riding

SESJA XII
Sala COTTON

BEZPIECZNE GOSPODAROWANIE CHEMIKALIAMI W UNII EUROPEJSKIEJ

Rynek wewnętrzny Unii Europejskiej otwiera przed przedsiębiorcami szerokie możliwości prowadzenia działalności gospodarczej na całym zintegrowanym obszarze. Przepisy UE wprowadzają jednak liczne obowiązki i ograniczenia związane z ochroną środowiska, w tym z gospodarowaniem chemikaliami. W panelu z udziałem przedstawiciela Biura ds. Substancji Chemicznych oraz ekspertów i doradców z sektora chemicznego zostaną poruszone takie zagadnienia jak:

  • konsekwencje Brexitu dla branży chemicznej,
  • wybrane aspekty problematyki rozporządzeń REACH i CLP,
  • bezpieczne zarządzanie chemikaliami w praktyce małego przedsiębiorstwa,
  • prawidłowe składowanie materiałów niebezpiecznych.