Zielone zamówienia publiczne (SESJA IV)

Przedstawiamy Państwu tematy, które będą omawiane w Sesji III i IV, podczas naszego VII Międzynarodowego Kongresu Biogospodarki…

Bicycle riding

SESJA IV
Sala COTTON (Tłumaczenie symultaniczne)

ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Zielone zamówienia publiczne mają na celu uwzględnianie aspektów związanych z ochroną środowiska na wszystkich etapach procedury udzielania zamówienia publicznego. Mogą dotyczyć przygotowania postępowania, stanowić istotny element opisu przedmiotu zamówienia, być elementem kwalifikacji wykonawców do udziału w postępowaniu i przesłanką ich wykluczenia, a także mogą stać się istotnym elementem oceny ofert. Aspekty proekologiczne mogą także zostać wprowadzone do umowy o udzielenie zamówienia publicznego. Rola i znaczenie zielonych zamówień publicznych zostaną ukazane na gruncie polskiego i europejskiego prawa zamówień publicznych. Zostaną także przedstawione praktyczne przykłady stosowania zielonych zamówień publicznych w Polsce i innych państwach UE m.in. w kontekście wspierania rozwoju bioproduktów i biousług oraz promowania odnawialnych źródeł energii.