Rolnictwo zrównoważone – bioróżnorodność obszarów wiejskich (SESJA III)

Przedstawiamy Państwu tematy, które będą omawiane w Sesji III i IV, podczas naszego VII Międzynarodowego Kongresu Biogospodarki…

Rapeseed fields in the Moravia Region

SESJA III
Sala SILK

ROLNICTWO ZRÓWNOWAŻONE – BIORÓŻNORODNOŚĆ OBSZARÓW WIEJSKICH

Panel poświęcony problematyce bioróżnorodności na obszarach wiejskich. Bioróżnorodność będzie rozpatrywana w szerokim ujęciu, na wielu poziomach organizacji, m.in. krajobrazowym, biocenotycznym, gatunkowym. Wymiana poglądów winna dotyczyć zagadnień takich jak:

  • aktualny stan bioróżnorodności na obszarach wiejskich;
  • zagrożenia dla zachowania bioróżnorodności i tendencje zmian wynikające ze zmieniających się technologii w rolnictwie; przykłady utraty bioróżnorodności;
  • skutki utraty bioróżnorodności dla potencjału rozwojowego wsi w aspektach: ekonomicznym, społecznym, środowiskowym
  • bioróżnorodność a jakość życia mieszkańców obszarów wiejskich;
  • jak przeciwdziałać skutecznie chorobom cywilizacyjnym takim jak otyłość, cukrzyca, nowotwory czy objawy depresji?
  • możliwości podejmowania działań dla zachowania i odtwarzania bioróżnorodności w skali lokalnej, regionalnej, globalnej.