Zmiany klimatu – sytuacja w regionie łódzkim (SESJA II)

Przedstawiamy Państwu tematy, które będą omawiane w Sesji I i II, podczas naszego VII Międzynarodowego Kongresu Biogospodarki…

Bicycle riding

SESJA II
Sala VELOUR 1

ZMIANY KLIMATU – SYTACJA W REGIONIE ŁÓDZKIM

Skutki zmieniającego się klimatu to obecnie największe wyzwanie dla zdrowia publicznego ludzi na całym świecie. Wskazane zostaną kluczowe konsekwencje tego procesu, zarówno na świecie, w Polsce i regionie łódzkim. W szczególności uzasadniona zostanie teza, że najpowszechniejszą obserwowaną formą oddziaływania tego procesu jest zaburzenie obiegu wody, skutkujące rosnącym ryzykiem powodziowym i wydłużającymi się okresami suszy. Omówiona zostanie istotna rola miejskich terenów zielonych, nie tylko, jako działanie pro-ekologiczne, ale także w profilaktyce chorób cywilizacyjnych. Dowiemy się, czy COP24 przyniósł oczekiwane efekty? Czy zmobilizował nas do podjęcia zdecydowanych działań?