2019

Najlepsze EKOSOŁECTWO- START KONKURSU!!!!!

Serdecznie zapraszamy wszystkie sołectwa z terenu województwa łódzkiego do wzięcia udziału w konkursie na Najlepsze EKOSOŁECTWO.

Celem wydarzenia jest wyróżnienie lokalnej społeczności, która podejmuje różnorodne działania na rzecz ochrony środowiska i kształtuje współodpowiedzialność mieszkańców za swoją „Małą Ojczyznę” poprzez rozumienie czystego środowiska naturalnego jako dobra wspólnego.

Organizatorem konkursu jest Województw Łódzkie.

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY DO 31 SIERPNIA 2019 R.

Laureatów poznamy podczas Międzynarodowego Kongresu Biogospodarki, który odbędzie się 7 października 2019 r. 

GORĄCO zachęcamy do wzięcia udziału i wypełnienia poniższego formularza zgłoszeniowego.

 

POBIERZ REGULAMIN KONKURSU

 

Część A DANE SOŁECTWA

Część B Opis sołectwa


Jeśli TAK – proszę krótko opisać jak przebiega ich aktywność na rzecz wzmacniania tożsamości lokalnej poprzez przekazywanie wiedzy z pokolenia na pokolenie (max. 500 znaków):Jeśli TAK – krótko opisz przedsięwzięcia z tym związane (max. 500 znaków):Jeśli TAK – krótko opisz (max. 500 znaków):Jeśli TAK – krótko opisz (max. 500 znaków):Jeśli TAK – krótko opisz w jaki sposób ( np.: przekazywanie informacji poprzez stronę internetową, tablicę ogłoszeń i inny sposób o możliwościach wsparcia ze środków zewnętrznych, programach ekologicznych itp. - max. 500 znaków):Jeśli TAK – krótko opisz w jaki sposób ( np.: przekazywanie informacji poprzez stronę internetową, tablicę ogłoszeń i inny sposób o możliwościach wsparcia ze środków zewnętrznych, programach ekologicznych itp. - max. 500 znaków):

Część C OŚWIADCZENIE KANDYDATA DO NAGRODY

  • do informacji o zbliżających się darmowych szkoleniach
  • konferencjach, seminariach, spotkaniach
  •  targach i misjach gospodarczych
  • dofinansowania unijnego i aktualnych konkursach
  • działaniach promocyjnych wspierających rozwój Państwa firmy.Zgodę można wycofać w każdym czasie pisząc na adres organizacyjny@lodzkie.pl.
Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem.