1/4 Polaków rozważa inwestycję w odnawialne źródła energii

newsletter28102017

Instytut Energetyki Odnawialnej opublikował piątą już edycję raportu „Rynek fotowoltaiki w Polsce 2017”, który tradycyjnie zawiera syntezę stanu rozwoju branży i prezentację trendów rynkowych w fotowoltaice. Wg raportu łączna moc zainstalowanych instalacji fotowoltaicznych wyniosła w Polsce w 2016 roku ok. 199 MW. Łączna moc zainstalowana w odnawialnych źródłach energii elektrycznej w Polsce w tym samym roku wyniosła ponad 8,5 GW.

 

Udział fotowoltaiki, pomimo nieustannego wzrostu od 2014 r., jest niewielki i wynosi zaledwie 2,3%  w OZE oraz 0,5% mocy zainstalowanej w krajowym systemie energetycznym. Dominującą technologią na rynku OZE jest wciąż energia wiatrowa.

 

Badanie „Polacy o oszczędzaniu energii i energetyce” sporządzone przez CBOS w 2016 r. wskazuje, że 22% Polaków myśli o zainstalowaniu urządzeń umożliwiających korzystanie z odnawialnych źródeł energii.Respondenci, którzy mają zamiar wytwarzać energię elektryczną, nastawiają się głównie na panele fotowoltaiczne (73%). Osoby rozważające samodzielne produkowanie energii cieplnej zdecydowanie preferują w tym zakresie kolektory słoneczne (76%).

 

Obecnie wiele gmin w Polsce realizuje programy parasolowe współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej. Oferują one dofinansowanie w wysokości do 85% dla inwestorów indywidualnych chętnych do zamontowania instalacji fotowoltaicznej na własnym dachu oraz produkcji energii na swoje potrzeby.

 

Jak ważna jest to tematyka będą przekonywać eksperci V Międzynarodowego Kongresu Biogospodarki podczas panelu „Zrównoważone zeroenergetyczne biospołeczności”, który rozpocznie się o godz. 14:00 w dniu 20 listopada.

 

Program Kongresu Biogospodarki: https://bioeconomy.lodzkie.pl/program-2/

 

Serdecznie zapraszamy!