Rafał Łukasik

Starszy specjalista ds. badań i kierownik Komórki Rozwoju i Badań nad Biopaliwami i Bioproduktami w Dziale Bioenergii Państwowego Laboratorium ds. Energii i Geologii (LNEG) w Portugalii.

Uzyskał stopień doktora w zakresie inżynierii chemicznej na Uniwersytecie NOVA w Lizbonie. Głównym obszarem jego zainteresowań jest wdrażanie zasad zielonej chemii w procesie biorafinacji. Jest autorem ponad 70 artykułów naukowych, kilkunastu rozdziałów książek naukowych, redaktorem dwóch opracowań książkowych oraz autorem 5 opatentowanych wynalazków.