AGENDA

Dzień 1 / 20.11.2017

11:00 – 11:30 Sesja Otwierająca

Moderator: Artur Bartoszewicz

 • Witold Stępień, Marszałek Województwa Łódzkiego
 • Jarosław Gowin, Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Robert-Jan Smits, Dyrektor Generalny ds. Badań i Innowacji, Komisja Europejska
 • John Bell, Dyrektor, Dyrektoriat F ds. Biogospodarki, Dyrekcja Generalna ds. Badań i Innowacji, Komisja Europejska: Europejska strategia biogospodarki

11:30 – 13:30 Sesja Plenarna

Sesja P1 Zrównoważona biogospodarka

Moderator: Artur Bartoszewicz oraz Andrzej Siemaszko, Doradca Marszałka Województwa Łódzkiego

 • Jerzy Buzek, Przewodniczący, Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE), Parlament Europejski: Bigospodarka w Unii Europejskiej
 • Christian Patermann, Ekspert międzynarodowy: Cyrkularna biogospodarka
 • Roland Wohlgemuth, Przewodniczący ESAB i Członek Zarządu Europejskiej Federacji Biotechnologii, Szwajcaria: Zrównoważona biogospodarka
 • Tomasz Twardowski, Przewodniczący Komitetu Biotechnologii PAN: Polska Strategia Rozwoju Biogospodarki, Część 1, Analiza
 • Stanisław Bielecki, Politechnika Łódzka, Członek Europejskiego Panelu Interesariuszy Biogospodarki
 • Andrzej Siemaszko, Doradca Marszałka Województwa Łódzkiego: Biogospodarka w Polsce
 • Barna Kovacs, Główny Doradca, Ministerstwo Rolnictwa, Węgry: Inicjatywa BioEAST

13:30 – 14:30 Przerwa obiadowa

14:30 – 16:30 Sesje Równoległe

SESJA A1


Forum Bioreginów Europy Centralnej i Wschodniej

 

Moderator: Ewa Sadowska – Kowalska, Kierownik Regionalnego Ośrodka Enterprise Europe Network przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości i Marek Cieślak, Prezes Bionanopark, Łódź

 

 • Janina Ewa Orzełowska, Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego
 • Tadeusz Trziszka, Rektor, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu: Zielona Dolina
 • Sławomir Sosnowski, Marszałek Województwa Lubelskiego
 • Eva Cudlinova, Uniwersytet Południowych Czech w Czeskich Budziejowicach
 • Bela Kakas, Prezydent, Region Csongrad, Węgry
 • Asim Vehbi, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Girne American University, Cypr Północny

.

SESJA B1


Zrównoważone biospołeczności

PANEL 1: Lokalne zrównoważone biospołeczności

Moderator: Ewa Kochańska, Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia

 • Ulrich Eimer, Eimer Project Consulting (EPC): Niemieckie doświadczenia w rozwoju biospołeczności
 • Denis Derkacz, Prezes Zarządu, Hub InnovaLutsk, Ukraina: Biospołeczności na Ukrainie
 • Zbigniew Wojtera, Wójt, Gmina Daszyna, Polska: Biospołeczności w Polsce
 • Rafał Węcek, Dyrektor pionu biopaliw, Berlinek: Rynek bioenergii w Polsce i Unii Europejskiej
 • Rafał Nawrocki, Prezes, Mykogen Polska
 • Filip Ratajczyk, Dyrektor Działu Badań i Rozwoju, Bakalland S.A.
 • Dariusz Zych, Członek Zarządu, Polski Związek Producentów Biomasy, Klaster Energii „Kraina Jeziorki”
 • Jacek Ryński, Prezes, Polski Solar: Klastry Energii Odnawialnej
 • Małgorzata Burchard – Dziubińska, Profesor, Uniwersytet Łódzki

PANEL 2: Edukacja w biogospodarce

Moderatorzy: Stanisław Bielecki i Anna Diowksz, Politechnika Łódzka

 • Josef Glössl, Prorektora, Uniwersytet Zasobów Naturalnych i Nauk Przyrodniczych w Wiedniu, Austria
 • Constantinos E. Vorgias, Profesor, Uniwersytet Narodowy im. Kapodistriasa w Atenach, Grecja
 • George Sakellaris, Doradca, Uniwersytet Południowych Czech w Czeskich Budziejowicach
 • Margaret Smallwood, University of York, Wielka Brytania
 • Christian Patermann, Ekspert międzynarodowy
 • Heike Slusarczyk, Dyrektor Wykonawczy BioSC, Forschungszentrum Jülich

SESJA C1


Żywność wysokiej jakości

 

Moderatorzy: Małgorzata Korbin, Instytut Ogrodnictwa i Tomasz Olejnik, Politechnika Łódzka

 • Andrzej Kowalski, Dyrektor, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej: Polski potencjał w rolnictwie
 • Adam Strzelecki, Specjalista ds. projektów, EIT Food CLC North-East: Działalność EIT Food
 • Dorota Konopacka, Profesor, Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice: Wkład ogrodnictwa w proces produkcji żywności wysokiej jakości
 • Janusz Szemraj, Profesor, Bionanopark, Łódź: Autentykacja produktów
 • Joanna Szlinder-Richert, Profesor, Morski Instytut Rybacki: Przemysł rybny w Polsce – silne strony i wyzwania

PANEL: Funkcjonalne i inteligentne pakowanie żywności

Moderator: Artur Bartkowiak, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

 • Artur Bartkowiak, Dyrektor, Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Jaśmina Solecka, Prezes, Stowarzyszenie Natureef
 • Michał Sikorski, Kierownik, KB Folie
 • Przemysław Procek, Dyrektor Generalny, OBOYA Horticulture Poland
 • Dariusz Marchlewicz, Kierownik, Zakłady Chemiczne Nitro – Chem

SESJA D1


Biotechnologia przemysłowa dla biogospodarki cyrkularnej

 

Moderatorzy: Stanisław Bielecki, Politechnika Łódzka i Dietmar Haltrich, Uniwersytet Przyrodniczy i Nauk Przyrodniczych w Wiedniu, Austria

 • Oleg Figovsky, Dyrektor, INRC Polymate, Izrael: Zielona nanotechnologia
 • Dietmar Haltrich, Profesor, Uniwersytet Przyrodniczy i Nauk Przyrodniczych w Wiedniu, Austria: Enzymy dla biopaliwowych ogniw: zamienić cukry w prąd elektryczny
 • Francisco Miguel Portela Gama, Profesor, Uniwersytet w Minho, Portugalia: Bakteryjna celuloza – czas na rynek  
 • Piotr Dziugan, Profesor, Politechnika Łódzka
 • Wojciech Białas, Profesor, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu: Stan obecny biotechnologii przemysłowej w Polsce

PANEL: Biogospodarka cyrkularna – perspektywa europejskiego biznesu

Moderator: Danuta Ciechańska, Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych

 • Maciej Adamkiewicz, Prezes, Adamed Pharma: Biogospodarka cyrkularna dla przemysłu farmaceutycznego
 • Esa Laurinsilta, Dyrektor, UPM-The Biofore Company: UPM Biofore – Rozwój poprzez zrównoważoną biogospodarkę i gospodarkę cyrkularną
 • Zofia Wysokińska, Zastępca Dyrektora, Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych: Cyrkularna gospodarka – trendy w rozwoju rynku biopolimerów
 • Stefan Schulze, Klaster Biogospodarki: Klaster biogospodarki – przyszłe perspektywy
 • Radosław Wojtczak, Przedstawiciel Rektora Politechniki Łódzkiej: Biogospodarka dla innowacyjnych firm
 • Agata Wlazeł, Dyrektor, TRICOMED: Wchłanialne materiały opatrunkowe – opatrunki z kopolimeru chitynowego
 • Józef Szmich, Prezes, Delia Cosmetics, Rzgów, Polska

16:30 – 17:00 Przerwa kawowa

17:00 – 19:00 Sesje równoległe

SESJA A2


Współpraca makroregionalna (we współpracy z BioEAST)

PANEL: Myślenie strategiczne na rzecz zrównoważonych biogospodarek krajowych

Moderator: Barna Kovacs, Ministerstwo Rolnictwa, Węgry

Inicjatywa BIOEAST dla wypracowania polityki biogospodarki na poziomie krajowym:

 • Barna Kovacs, Główny Doradca, Ministerstwo Rolnictwa, Węgry: BIOEAST – Inicjatywa na rzecz współpracy makroregionalnej
 • Külli Kaare, Kierownik Departamentu, Ministerstwo Rolnictwa, Estonia: Estoński rozwój biogospodarki
 • Jan Filip Staniłko, Dyrektor, Ministerstwo Rozwoju, Polska: Mapa w kierunku biogospodarki cyrkularnej
 • Josef Glössl, Profesor, Uniwersytet Przyrodniczy w Wiedniu: Austriacka strategia biogospodarki, współpraca w regionie naddunajskim
 • Torfi Jóhannesson, Główny Doradca, Nordycka Rada Ministrów: Współpraca w regionie Morza Bałtyckiego

SESJA B2


Przystosowanie do zmian klimatu

 

Moderator: Maciej Zalewski, Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii, Łódź

 • Maciej Zalewski, Dyrektor, Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk: Integracja gospodarki cyrkularnej, rozwiązania oparte na zasobach naturalnych i ekohydrologii mające na celu dostosowanie się do zmian klimatu
 • Stevan Ilinćić, Publiczna Gospodarka Wodna Vode Vojvodine, Novi Sad, Serbia
 • Joanna Wibig, Profesor, Uniwersytet Łódzki: Potencjały miejskich terenów zielonych w adaptacji do zmian klimatu
 • Stanisław Kolbusz, Prezes, Stowarzyszenie EkosystEM Dziedzictwo Natury: Probiotechnologia – duże problemy, małe rozwiązania
 • Kinga Krauze, Wiceprzewodnicząca, European Long-Term Ecosystem research Network, Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk: Kapitał społeczny i naturalny jako klucz do adaptacji do zmian klimatu
 • Artur Magnuszewski, Profesor, Uniwersytet Warszawski: Czy można przewidzieć miejskie powodzie? – dostosowanie programów miejskich
 • Wojciech Frątczak, Dyrektor Oddziału, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
 • Tomasz Jurczak, Uniwersytet Łódzki
 • Tomasz Woszczyk, Mikronatura Środowisko

 

SESJA C2


Żywność funkcjonalna, żywienie, nutrigenomika

 

Moderator: Jakub Fichna, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

 • Jakub Fichna, Profesor, Uniwersytet Medyczny w Łodzi: Żywność funkcjonalna dla zdrowszego życia
 • Iwona Wybrańska, Profesor, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie: Nutrigenomika
 • Jan Barciszewski, Profesor, Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, Poznań: Niech jedzenie będzie waszym lekarstwem. Likopen – czerwony pigment pomidora.
 • Izabela Dróżdż, Manager Laboratorium, Laboratorium Medycyny Spersonalizowanej i Biotechnologii Molekularnej, Bionanopark, Łódź

PANEL: Żywność dla zdrowego życia
Moderator: Maciej Kozakiewicz, Polska Witalna

 • Dorota Metera, Bioekspert: Żywność ekologiczna w Polsce
 • Sylwester Strużyna, Prezes, BioPlanet, Polska Izba Ekologicznej Żywności
 • Maciej Kozakiewicz, Prezes, Polska Witalna: Sekrety długowieczności i życiowe nawyki – mniej znaczy więcej
 • Jędrzej Cyganik, Ruch Suwerenności Żywnościowej Nyeleni Polska
 • Paweł Sroczyński, Prezes, Fundacja Cohabitat

SESJA D2


Biomiasta, zielone budownictwo (we współpracy z ECTP i Łódzką Szkołą Rewitalizacji)

 

Moderator: Marek Lefik, Politechnika Łódzka

 • Emmanuel Forest, Prezes, Europejska Platforma Technologiczna Budownictwa
 • Alain Zarli, Sekretarz Generalny, Europejska Platforma Technologiczna Budownictwa: Energooszczędne budynki PPP
 • Ireneusz Jabłoński, Przewodniczący Rady, Łódzka Szkoła Rewitalizacji: Zielona rewitalizacja miast – EXPO 2022 Łódź
 • Tim Caulfield, Dyrektor, The Urban Innovative Actions (UIA)

PANEL: Międzynarodowe trendy w zielonym budownictwie

Moderator: Jan Bocian, Regionalna Izba Budownictwa, Łódzka Szkoła Rewitalizacji, Łódź

 • Małgorzata Walczak – Gomuła, Prezes Zarządu, ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku
 • Marek Barth, Selena Group
 • Wojciech Wycichowski, Tu i Tam Biuro Architektoniczne
 • Jakub Krzysztofik, 3DArchitekci: Rewitalizacja Łodzi
 • Marek Lefik, Profesor, Politechnika Łódzka

19:00 – 19:30 Spotkania bilateralne

19:30 – 22:00 Uroczysta kolacja

Prowadzący: Wojciech Szeląg

Ceremonia przyjęcia nowych członków platformy współpracy o nazwie
„Bioregiony Centralnej i Wschodniej Europy”

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Marszałkowie Bioregionów, Przedstawiciele Regionu Csongrad


Ceremonia podpisania listów intencyjnych o współpracy Europejskiej Platformy Technologicznej Budownictwa (ECTP) z województwami polskimi
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Marszałkowie Bioregionów, Europejska Platforma Technologiczna Budownictwa (ECTP)

Ceremonia wręczenia nagród dla laureatów konkursu dla samorządów województwa łódzkiego – „Najlepsza Biogmina Województwa Łódzkiego”

Dzień 2 / 21.11.2017

9:00 – 11:30 Sesja plenarna

Sesja P2: Bioregiony w centrum biogospodarki Unii Europejskiej
(we współpracy z DG RTD, DG JRC, DG AGRI, BBI JU, BIC)

Moderator: Artur Bartoszewicz

 • Witold Stępień, Marszałek Województwa Łódzkiego: Podsumowanie pierwszego dnia Kongresu
 • Tomasz Calikowski, Dyrekcja Generalna ds. Badań Naukowych i Innowacji (DG RTD), Komisja Europejska: Europejska strategia rozwoju biogospodarki
 • Philippe Mengal, Dyrektor Wykonawczy, Bio-based Industries Joint Undertaking
 • Lucyna Woźniak, ekspert w Grupie Wysokiego Szczebla, Komisja Europejska: Biogospodarka w 9 Programie Ramowym
 • José Ruiz Espi, Kierownik, Dyrekcja Generalna Rolnictwa i Rozwój Obszarów Wiejskich (DG AGRI), Komisja Europejska: Biogospodarka we Wspólnej Polityce Rolnej (CAP)

PANEL: Instrumenty finansowe wspierające rozwój biogospodarki

Moderator: Zofia Wysokińska, Uniwersytet Łódzki

 • Piotr Matwiej, Doradca Zarządu, Związek Banków Polskich
 • Piotr Michałowski, Dyrektor Biura, Europejski Bank Inwestycyjny w Polsce
 • Anna Żyła, Dyrektor, BOŚ Bank
 • Krzysztof Domarecki, Marek Barth, Fidiasz EVC
 • Adrianna Pawlik, Główny Specjalista, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju: Wsparcie dla rozwoju biogospodarki

11:30 – 12:00 Przerwa kawowa

12:00 – 14:00 Sesje równoległe

SESJA A3


Działania wspierające rozwój biogospodarki
(we współpracy z DG RTD, BBI/BIC, ERRIN i NCP Poland)

 

Moderator: Sebastian Serwiak, Zastępca Dyrektora, Krajowy Punkt Kontaktowy Projektów Badawczych Unii Europejskiej

 • Sebastian Serwiak, Zastępca Dyrektora, Krajowy Punkt Kontaktowy Projektów Badawczych Unii Europejskiej: Tematy strategiczne dla Europy Środkowej w H2020
 • Eleni Zika, Bio-based Industries Joint Undertaking: Tematy strategiczne dla Europy Środkowej w BBI
 • Michele Andolfo, Manager Projektów, Selena Labs : Projekt BIOmotive
 • Maria Woźniak-Malczewska, Politechnika Łódzka: Projekt SuperBIO

PANEL: Projekt Pilots4U
Moderator: Ryan Titley, Europejska Sieć Regionów na Rzecz Badań i Innowacji (ERRIN)

 • Wprowadzenie do sieci Pilots4U
 • SmartPilots, IB and multipurpose demonstrator network (BBEPP)
 • BRISK, Biofuels research network
 • Thermochemical network (KTH)
 • Forest economy network (VTT)
 • Algae network (SU)
 • BioPilotsUK (NNFCC)
 • współpraca z siecią Pilots4U

SESJA B3


Bioregiony – dobre praktyki

 

Moderator: Richard Tuffs, Europejska Sieć Regionów na Rzecz Badań i Innowacji (ERRIN)

 • Richard Tuffs, Główny Doradca, Europejska Sieć Regionów na Rzecz Badań i Innowacji (ERRIN)
 • Mika Aalto, Dyrektor Departamentu Przedsiębiorczości i Innowacji, Ministerstwo Pracy i Gospodarki, Helisinki: Fińska strategia biogospodarki
 • Sven Wydra, Project Manager, Instytut Badań nad Systemami i Innowacjami (Instytut Fraunhofera): Budowanie łańcuchów wartości dla bioregionów
 • Peter Frank, Sekretarz Generalny ScanBalt: ScanBalt: „ScanBalt BioRegion” jako model dla współpracy makroregionalnej
 • Ferhat Bozcelik, Prezes, DMW – Międzynarodowe Stowarzyszenie Dyplomatów, Turcja
 • George Sakellaris, Doradca, Uniwersytet Południowych Czech w Czeskich Budziejowicach: Inicjatywa Regionu Dunaju
 • Andrzej Błędzki, Profesor, Uniwersytet w Kassel, Niemcy

SESJA C3


Substancje organiczne w glebie

 

Moderatorzy: Lidia Sas-Paszt, Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice i Wiesław Oleszek, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Puławy

 • Zbigniew Bis, Profesor, Politechnika Częstochowska: Biowęgiel
 • Stanisław J. Pietr, Profesor, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu: Sekwestracja CO2 w glebie
 • Grzegorz Siebielec, Wiesław Oleszek, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG): Użyźnianie gleb
 • Jerzy Lipiec, Profesor, Instytut Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk: Jakość gleby – wpływ materii organicznej
 • Lidia Sas-Paszt, Profesor, Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice: Korzystne mikroorganizmy w uprawie ogrodniczej
 • Jan Gładki, Prezes Zarządu, FLUID SA: Produkcja biowęgla
 • Piotr Siwek, Profesor, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie: Biomateriały w rolnictwie
 • Tomasz Wojciechowski, Prezes, GWDA: Biorecycling w biogospodarce
 • Sławomir Gacka, Prezes Zarządu, ProBiotics Polska: Funkcje probiotyków w glebie

SESJA D3


Biorafinerie

 

Moderatorzy: Ewa Kochańska, Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia i Krzysztof Biernat, Przemysłowy Instytut Motoryzacji (PIMOT)

 • Ewa Krasuska i Magdalena Rogulska, Przemysłowy Instytut Motoryzacji (PIMOT): Wyzwania stające przed zrównoważoną biogospodarką
 • José Ruiz Espi, Kierownik, Dyrekcja Generalna Rolnictwa i Rozwój Obszarów Wiejskich (DG AGRI), Komisja Europejska
 • Ewa Kochańska, Prezes, Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia
 • Ronny Kittler, Doradca Biznesowy, DBFZ- Deutsches Biomasseforschungszentrum, Lipsk: Koncepcje oparte na technologii biogazu dla małych biorafinerii i nowe łańcuchy wartości dla obszarów wiejskich
 • Andrzej Białowiec, Profesor, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu: Energetycznie pasywny komunalny zakład przerobu odpadów stałych
 • Tomasz Kapela, Prezes Zarządu, BIOTECHNIKA

14:00 – 15:00 Lunch

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do agendy