AGENDA Copy

DAY 1 / 20.11.2017

11:00 – 11:30 Sesja Otwierająca

Moderator: Artur Bartoszewicz

 • Witold Stępień, Marshal of the Lodzkie Region
 • Jarosław Gowin, Deputy Prime Minister, Minister of Science and Higher Education
 • John Bell, Director, Directorate F – Bioeconomy, DG RTD, European Commission: European strategy for bioeconomy
 • Robert-Jan Smits, Director General, DG RTD, European Commission (video-message)

11:30 – 13:30 Plenary Session

P1 Session Sustainable Bioeconomy

Moderator: Artur Bartoszewicz

 • Jerzy Buzek, President ITRE, European Parliament: Bioeconomy in EU
 • Markku Markkula, First Vice-President, Committee of Regions: Role of the regions in implementing bioeconomy
 • Christian Patermann, International expert: Circular bioeconomy
 • Roland Wohlgemuth, Chairman ESAB and Member of the Executive Board of the European Federation of Biotechnology, Switzerland: Sustainable bioeconomy
 • Tomasz Twardowski, Chairman of the Biotechnology Committee PAS: Polish Strategy for Bioeconomy Development, Part 1, Analysis
 • Stanisław Bielecki, Member, European Stakeholders Panel: Bioeconomy Manifesto
 • Johannes Cullman, Dyrektor, Światowa Organizacja Meteorologiczna: Scenariusze zmian klimatycznych i wyzwań zrównoważonego rozwoju
 • Andrzej Siemaszko, Marshal’s Advisor, Marshal’s Office of the Lodzkie Region: Bioeconomy in Poland
 • Barna Kovacs, Senior Adviser, Hungarian Ministry of Agriculture: BioEAST initiative

13:30 – 14:30 Przerwa obiadowa

14:30 – 16:30 Sesje Równoległe

SESJA A1


Forum Bioreginów Europy Centralnej i Wschodniej

 

Moderator: Ewa Sadowska – Kowalska, kierownik regionalnego Ośrodka Enterprise Europe Network przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości i Marek Cieślak, Prezes Bionanopark, Łódź

 

 • Janina Ewa Orzełowska, Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego
 • Tadeusz Trziszka, Rektor, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu: Zielona Dolina
 • Sławomir Sosnowski, Marszałek Województwa Lubelskiego
 • Klára Nosková i Tomáš Grabec, Południowe Morawy, Czechy
 • Eva Cudlinova, Uniwersytet Południowej Bohemii w Czeskich Budziejowicach
 • Bela Kakas, Prezydent, Region Csongrad, Węgry
 • Igor Mirović, Prezydent, Prowincja Autonomiczna Wojwodina, Serbia
 • Tashin Ertugruloglu, Minister spraw zagranicznych, Turecka Republika Północnego Cypru
 • Janis Kudins, Dyrektor ds. Marketingu, Uniwersytet w Daugavpils, Łotwa

SESJA B1


Zrównoważone zeroenergetyczne biospołeczności

PANEL 1: Lokalne zrównoważone zeroenergetyczne biospołeczności

Moderator: Ewa Kochańska, Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia

 • Eimer Project Consulting (EPC): Niemieckie doświadczenia w rozwoju biospołeczności
 • Denis Derkacz, Prezes Zarządu, Hub InnovaLutsk, Ukraina: Biospołeczności na Ukrainie
 • Zbigniew Wojtera, Wójt, Gmina Daszyna, Polska: Biospołeczności w Polsce
 • Rafał Węcek, Dyrektor pionu biopaliw, Berlinek Sp. z o.o.: Rynek bioenergii w Polsce i Unii Europejskiej
 • Rafał Nawrocki, Prezes, Mykogen Polska S.A.
 • Dariusz Zych, Członek Zarządu, Polski Związek Producentów Biomasy, Klaster Energii „Kraina Jeziorki”
 • Jacek Ryński, Prezes, Polski Solar: Klaster Energii Odnawialnej
 • Małgorzata Burchard – Dziubińska, Profesor, Uniwersytet Łódzki

PANEL 2: Edukacja w biogospodarce

Moderator: Stanisław Bielecki i Anna Diowksz, Politechnika Łódzka

 • Josef Glössl, Zastępca Rektora, Uniwersytet Przyrodniczy i Nauk Przyrodniczych w Wiedniu
 • Constantinos E. Vorgias, Profesor, Uniwersytet Narodowy im. Kapodistriasa w Atenach, Grecja
 • George Sakellaris, Doradca, Uniwersytet Południowej Bohemii w Czeskich Budziejowicach
 • Gerlinde Vilstron, Uniwersytet Wageningen, Holandia
 • Margaret Smallwood, Doktor, University of York, Wielka Brytania
 • Christian Patermann, Międzynarodowy Ekspert
 • Heike Slusarczyk, Dyrektor Wykonawczy BioSC, Forschungszentrum Jülich

SESJA C1


Żywność wysokiej jakości

 

Moderatorzy: Małgorzata Korbin, Instytut Ogrodnictwa i Tomasz Olejnik, Politechnika Łódzka

 • Andrzej Kowalski, Dyrektor, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej: Polski potencjał w rolnictwie
 • Adam Strzelecki, Specjalista ds. projektów, EIT Food CLC North-East: Działalność EIT Food
 • Dorota Konopacka, Profesor, Instytut Ogrodnictwa: Wkład ogrodnictwa w proces produkcji żywności wysokiej jakości
 • Janusz Szemraj, Profesor, Bionanopark, Łódź: Autoryzacja produktów
 • Joanna Szlinder-Richert, Profesor, Morski Instytut Rybacki: Przemysł rybny w Polsce – zalety i wyzwania

PANEL: Funkcjonalne i inteligentne pakowanie żywności

Moderator: Artur Bartkowiak, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

 • Artur Bartkowiak, Prezes, Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych
 • Jaśmina Solecka, Manager projektów, Natureef Polska
 • Michał Sikorski, Kierownik, KB Folie
 • Przemysław Procek, Dyrektor Generalny, OBOYA Horticulture Poland
 • Dariusz Marchlewicz, Product Manager, Zakłady Chemiczne Nitro – Chem S.A

SESJA D1


Biotechnologia przemysłowa dla biogospodarki cyrkularnej

 

Moderator: Stanisław Bielecki, Profesor, Politechnika Łódzka

 • Oleg Figovsky, Dyrektor, INRC Polymate, Izrael: Zielona nanotechnologia
 • Dietmar Haltrich, Profesor, Uniwersytet Przyrodniczy i Nauk Przyrodniczych w Wiedniu, Austria
 • Anna Sip, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Francisco Miguel Portela Gama, Profesor, Uniwersytet w Minho, Portugalia: Bakteryjna celuloza – czas na rynek  
 • Giovanni Savinnia, Profesor, II Uniwersytet Fryderyka II w Neapolu

PANEL: Biogospodarka cyrkularna – perspektywa europejskiego biznesu

Moderator: Danuta Ciechańska, Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych

 • Maciej Adamkiewicz, Prezes, Adamed Pharma S.A .: Biogospodarka cyrkularna dla przemysłu farmaceutycznego
 • Esa Laurinsilta, Dyrektor, UPM-The Biofore Company: UPM Biofore – Wzrost poprzez zrównoważoną gospodarkę biologiczną i gospodarkę cyrkularną
 • Zofia Wysokińska, Zastępca Dyrektora, Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych: Cyrkularna gospodarka – trendy w rozwoju rynku biopolimerów
 • Ralf Wehrspohn, Wiceprzewodniczący, Klaster Biogospodarki: Klaster biogospodarki – przyszłe perspektywy
 • Radosław Wojtczak, Przedstawiciel Rektora Politechniki Łódzkiej: Biogospodarka dla innowacyjnych firm
 • Witold Sujka, Prezes, TRICOMED SA: Przerywane materiały opatrunkowe – opatrunki kopolimeru chitynowego
 • Blanka Chmurzyńska-Brown, Dyrektor Generalny, Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego
 • Józef Szmich, Prezes, Delia Cosmetics Sp. z o.o., Rzgów, Polska

16:30 – 17:00 Przerwa kawowa

17:00 – 19:00 Popołudniowe sesje równoległe

SESJA A2


Współpraca makroregionalna (we współpracy z BioEAST)

PANEL: Myślenie strategiczne na rzecz zrównoważonych biogospodarek krajowych

Moderator: Barna Kovacs, Ministerstwo Rolnictwa, Węgry

  Inicjatywa BIOEAST ustalenie wizji wdrożenia polityki biogospodarki na poziomie krajowym:

 • Barna Kovacs, Główny doradca, Ministerstwo Rolnictwa, Węgry: BIOEAST – Inicjatywa na rzecz współpracy makroregionalnej
 • Külli Kaare, Kierownik Departamentu, Ministerstwo Rolnictwa, Estonia: Estoński rozwój biogospodarki
 • Jan Filip Staniłko, Dyrektor, Ministerstwo Rozwoju, Polska: Mapa w kierunku biogospodarki cyrkularnej
 • Josef Glössl, Profesor, Uniwersytet Przyrodniczy w Wiedniu: Austriacka strategia biogospodarki, współpraca w regionie naddunajskim
 • Torfi Jóhannesson, Główny doradca, Nordycka Rada Ministrów: Współpraca w regionie Morza Bałtyckiego

SESJA B2


Przystosowanie do zmian klimatycznych

 

Moderator: Maciej Zalewski, Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii

 • Maciej Zalewski, Dyrektor, Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk: Integracja gospodarki cyrkularnej, rozwiązania oparte na zasobach naturalnych i ekohydrologii mające na celu dostosowania do zmian klimatu
 • Slavko Vrndżić, Dyrektor, Publiczna Gospodarka Wodna Vode Vojvodine, Novi Sad, Serbia
 • Tomasz Woszczyk, Mikronatura Środowisko
 • Joanna Wibig, Profesor, Uniwersytet Łódzki: Potencjały miejskich terenów zielonych w adaptacji do zmian klimatu
 • Stanisław Kolbusz, Prezes, Stowarzyszenie EkosystEM Dziedzictwo Natury
 • Kinga Krauze, Wiceprzewodnicząca, European Long-Term Ecosystem research Network, Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk
 • Artur Magnuszewski, Profesor, Uniwersytet Warszawski
 • Wojciech Frątczak, Dyrektor Oddziału, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
 • Tomasz Jurczak, Uniwersytet Łódzki

 

SESJA C2


Żywność funkcjonalna, żywienie, nutrigenomika

 

Moderator: Jakub Fichna, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

 • Lucyna Woźniak, Prorektor ds. Nauki i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi: Żywność funkcjonalna dla zdrowszego życia
 • Iwona Wybrańska, Profesor, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie: Nutrigenomika
 • Jan Barciszewski, Profesor, Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, Poznań: Niech jedzenie będzie waszym lekarstwem. Likopen – czerwony pigment pomidora
 • Izabela Dróżdż, Manager Laboratorium, Laboratorium Medycyny Spersonalizowanej i Biotechnologii Molekularnej, Bionanopark, Łódź

PANEL: Żywność dla zdrowego życia
Moderator: Maciej Kozakiewicz, Polska Witalna

 • Dorota Metera, Bioekspert: Żywność ekologiczna w Polsce
 • Sylwester Strużyna, Prezes, BioPlanet, Polska Izba Ekologicznej Żywności
 • Maciej Kozakiewicz, Prezes, Polska Witalna Sp. z o.o.: Sekrety Długowieczności i Życiowe Nawyki – Mniej Znaczy Więcej
 • Joanna Bojczewska, Ruch Suwerenności Żywnościowej Nyeleni Polska
 • Paweł Sroczyński, Prezes, Fundacja Cohabitat

SESJA D2


Biomiasta, zielone budownictwo (we współpracy z ECTP i Łódzką Szkołą Rewitalizacji)

 

Moderator: Marek Lefik, Politechnika Łódzka

 • Emmanuel Forest, Prezes, Europejska Platforma Technologiczna Budownictwa
 • Alain Zarli, Sekretarz Generalny, Europejska Platforma Technologiczna Budownictwa: Energooszczędne budynki PPP
 • Ekologiczna rewitalizacja miast – EXPO 2022 Łódź
 • Tim Caulfield, Dyrektor, The Urban Innovative Actions (UIA)

PANEL: Międzynarodowe trendy w zielonym budownictwie

Moderator: Jan Bocian, Regionalna Izba Budownictwa, Łódź

 • Małgorzata Walczak – Gomuła, Prezes zarządu, ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.
 • Krzysztof Domarecki, Przewodniczący Rady Nadzorczej, Selena FM S.A.
 • Romuald Loeger, Atelier Loeger Architekci
 • Jakub Krzysztofik
 • Marek Lefik, Profesor, Politechnika Łódzka

19:00 – 19:30 Spotkania bilateralne

19:30 – 22:00 Uroczysta kolacja

Moderator: Artur Bartoszewicz

Ceremonia przyjęcia nowych członków Forum Bioregionów Europy Środkowej i Wschodniej
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Marszałkowie Bioregionów, Europejski Komitet Regionów, Europejska Sieć Regionów na rzecz badań i innowacji (ERRIN)


Ceremonia podpisania listów intencyjnych o współpracy Europejskiej Platformy Technologicznej Budownictwa (ECTP) z województwami polskimi
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Marszałkowie Bioregionów, Europejski Komitet Regionów, Europejska Platforma Technologiczna Budownictwa (ECTP)

Ceremonia wręczenia nagród dla laureatów konkursu dla samorządów województwa łódzkiego – „Najlepsza Biogmina Województwa Łódzkiego”

Dzień 2 / 21.11.2017

9:00 – 11:30 Sesja plenarna

Sesja P2: Bioregiony w centrum biogospodarki Unii Europejskiej
(we współpracy z DG RTD, DG JRC, DG AGRI, BBI JU, BIC)

Moderator: Artur Bartoszewicz

 • Witold Stępień, Marszałek Województwa Łódzkiego: Podsumowanie pierwszego dnia Kongresu
 • Waldemar Kütt, Kierownik działu strategii, Dyrekcja Generalna ds. Badań Naukowych i Innowacji, Komisja Europejska
 • Philippe Mengal, Dyrektor wykonawczy, Bio-based Industries Joint Undertaking
 • Lucyna Woźniak, ekspert w Grupie Wysokiego Szczebla, Komisja Europejska: Biogospodarka w 9 Programie Ramowym
 • José Ruiz Espi, Kierownik programu badawczego, Dyrekcja Generalna Rolnictwa i Rozwój Obszarów Wiejskich (DG AGRI), Komisja Europejska: Biogospodarka we Wspólnej Polityce Rolnej (CAP)
 • Andrea Conte, Dyrektor, Wspólne Centrum Badawcze (DG JRC), Komisja Europejska: Integracja działań w obszarze regionalnych inteligentnych specjalizacji (RIS3)
 • Annita Kalpaka, Wspólne Centrum Badawcze (DG JRC), Komisja Europejska: Platforma Specjalistyczna S3

PANEL: Instrumenty finansowe wspierające rozwój biogospodarki

Moderator: Zofia Wysokińska, Uniwersytet ŁódzkiPiotr Matwiej, Doradca Zarządu, Związek Banków Polskich

 • Piotr Matwiej, Doradca Zarządu, Związek Banków Polskich
 • Piotr Michałowski, Dyrektor Biura, Europejski Bank Inwestycyjny w Polsce
 • Anna Żyła, Dyrektor, BOŚ Bank
 • Krzysztof Domarecki, Marek Barth, Fidiasz EVC
 • Adrianna Pawlik, Główny specjalista, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju: Wsparcie dla Rozwoju Biogospodarki

11:30 – 12:00 Przerwa kawowa

12:00 – 14:00 Sesje równoległe

SESJA A3


Działania wspierające rozwój biogospodarki
(we współpracy z DG RTD, BBI/BIC, ERRIN i NCP Poland)

 

Moderator: Marcin Podgórski, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

 • Zygmunt Krasiński, Dyrektor, Krajowy Punkt Kontaktowy Projektów Badawczych Unii Europejskiej: Tematy strategiczne dla Europy Środkowej w H2020
 • Eleni Zika, Bio-based Industries Joint Undertaking: Tematy strategiczne dla Europy Środkowej w BBI
 • Michele Andolfo, Naukowiec i Manager Projektów, Selena Labs : Projekt BIOmotive
 • Maria Woźniak-Malczewska, Doktor, Politechnika Łódzka: projekt SuperBIO

PANEL: Projekt Pilots4U
Moderator: Ryan Titley, Europejska Sieć Regionów na rzecz badań i innowacji (ERRIN)

 • Wprowadzenie do sieci Pilots4U
 • SmartPilots, IB and multipurpose demonstrator network (BBEPP)
 • BRISK, Biofuels research network
 • Thermochemical network (KTH)
 • Forest economy network (VTT)
 • Algae network (SU)
 • BioPilotsUK (NNFCC)
 • współpraca z siecią Pilots4U

SESJA B3


Bioregiony – dobre praktyki

 

Moderator: Richard Tuffs, Starszy doradca, Europejska Sieć Regionów na rzecz badań i innowacji (ERRIN): Biogospodarka w regionach

 • Mika Aalto, Dyrektor Departamentu Przedsiębiorczości i Innowacji, Ministerstwo Pracy i Gospodarki: Fińska strategia biogospodarki
 • Sven Wydra, Project Manager, Instytut Badań nad Systemami i Innowacjami (Instytut Fraunhofera): Budowanie łańcuchów wartości dla bioregionów
 • Peter Frank, Sekretarz Generalny ScanBalt: ScanBalt BioRegion jako model współpracy makroregionalnej
 • Serhat Akpinar, Kanclerz, Girne American University, Turcja

SESJA C3


Substancje organiczne w glebie

 

Moderatorzy: Lidia Sas, Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice i Wiesław Oleszek, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Puławy

 • Zbigniew Bis, Profesor, Politechnika Częstochowska: Biowęgiel
 • Stanisław J. Pietr, Profesor, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu: Wyodrębnienie CO2 z gleb
 • Grzegorz Siebielec, Wiesław OleszekInstytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG): Gleby wzbogacone
 • Jerzy Lipiec, Profesor, Instytut Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk: Jakość gleby – wpływ materii organicznej
 • Lidia Sas-Paszt, Profesor, Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice: Korzystne mikroorganizmy w uprawie ogrodniczej
 • Jan Gładki, Prezes zarządu, FLUID SA: Produkcja biowęgla
 • Piotr Siwek, Profesor, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie: Biomateriały w rolnictwie
 • Tomasz Wojciechowski, Prezes, GWDA: Biorecycling w biogospodarce
 • Sławomir Gacka, Prezes Zarządu, ProBiotics Polska: Funkcje probiotyków w glebie

SESJA D3


Biorefinerie

 

Moderatorzy: Ewa Kochańska, Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia i Krzysztof Biernat, Przemysłowy Instytut Motoryzacji (PIMOT)

 • Ewa Krasuska i Magdalena Rogulska, Przemysłowy Instytut Motoryzacji (PIMOT): Wyzwania stające przed zrównoważoną biogospodarką
 • José Ruiz Espi, Kierownik programu badawczego, Dyrekcja Generalna Rolnictwa i Rozwój Obszarów Wiejskich (DG AGRI), Komisja Europejska
 • Ewa Kochańska, Prezes, Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia
 • Ronny Kittler, Doradca Biznesowy, DBFZ- Deutsches Biomasseforschungszentrum, Lipsk: Koncepcje oparte na technologii biogazu dla małych biorafinerii i nowe łańcuchy wartości na obszarach wiejskich
 • Andrzej Błędzki, Profesor, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Andrzej Białowiec, Profesor, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu: Energetycznie bierna komunalna oczyszczalnia odpadów stałych
 • Tomasz Kapela, Prezes zarządu, BIOTECHNIKA
 • Max Barta, Actemium BEA: Biorafinerie

14:00 – 15:00 Lunch