Prof. dr hab. Joanna Mankiewicz-Boczek

Ekspert w zakresie biologii molekularnej i ekotoksykologii.

Ekspert ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania wiedzy dla wdrażania założeń ekohydrologii, w tym diagnozowania stanu ekosystemów, wczesnego ostrzegania przed zagrożeniem, opracowania strategii rekultywacji z udziałem mikroorganizmów i rozwiązań biotechnologii ekologicznych.