Prof. dr hab. Maciej Zalewski

Twórca koncepcji ekohydrologii, dyrektor Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk.

Kierownik Katedry Ekologii Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego oraz od ponad kilkunastu lat stały współpracownik UNESCO. Międzynarodowy, ceniony ekspert w dziedzinie gospodarki wodnej i ekologii.